Smittevern

 • Det kan være maks. 6 personer i klatrerommet om gangen.
 • Du må være symptomfri for å kunne gå inn i klatrerommet!
 • Vask hendene med såpe og vann ved ankomst (bruk toalettene).
 • Hold minst én meters avstand til andre.
  Kameratsjekk må gjøres uten å ta på utstyret til klatrekameraten.
 • Bruk helst eget utstyr.
  Du kan låne flytende kalk, ikke løskalk.
  Hvis du låner/leier sele eller sko, må det legges i en av plastboksene på bordet etter bruk.
  Lånt taubrems og kroker skal rengjøres etter bruk.
 • Sprit (eller vask) hendene:
  • hver gang du binder deg ut av tau eller brems, eller bytter plass med klatrekameraten din (før du tar på andre overflater enn tau og utstyr)
  • før du tar i tauene (når de skal henges opp eller tas ned)
Share
Posted in Nyheter.