Smittevernregler for klatrerommet i Løkka

  • Du må være symptomfri for å kunne gå inn i klatrerommet!
  • Vask hendene med såpe og vann ved ankomst.
  • Sprit (eller vask) hendene:
    • hver gang du binder deg ut av tau eller brems, eller bytter plass med klatrekameraten din (før du tar på andre overflater enn tau og utstyr)
    • før du tar i tauene (når de skal henges opp eller tas ned)
Share