Årsmøtet 2022

Årsmøtet avholdes 28. Mars kl. 19.00 i Løkkebakken 8 (ungdomsrommet i 2. etasje). 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 13. mars til post@krageroklatreklubb.no. Bruk denne malen. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på denne siden senest 21. mars.

Påmelding årsmøte 2022

Share