Kjære alle klatrevenner :-)

Vi er en liten klubb som drives av entusiastiske sjeler. For at en klubben skal klare å fortsette med sin aktivitet er det behov for flere engasjerte folk som kan ta i et (klatre)tak. Klubben drives på dugnad og for at det ikke skal blir for mye jobb for noen få, er det viktig at alle som kan, bidrar med det de kan. 

Bli med på årsmøtet og si hva du ønsker med klubben og hva du ønsker å bidra med. Kan du ikke være med der så fortell hva du kan bidra med enten ved å ta tak i en av oss på klatringen, send e-post eller sms eller noe. Vi ønsker ditt bidrag inn i klubben!

Noen mulige oppgaver for medlemmene:

Klatring for barn og unge

Vi ønsker å etablere et tilbud til barn og unge i Kragerø med faste treningstidspunkter for denne gruppen. Slik det er i dag er barna i Kragerø avhengig av engasjerte foreldre / foresatte som kan sikre barna. For å gi et bredere tilbud vil vi jobbe for at klatring skal kunne tilbys alle uavhengig av om de har engasjerte foreldre eller ikke. Da trenger vi folk til å lede dette. Ofte er det slik at noen foreldre synes det er ekstra stas å følge de små gjennom en periode hvor de små ønsker å klatre. Er du forelder med et særlig engasjement for klatring er du svært velkommen til å utvikle dette tilbudet sammen med klubben. Husk at alle slike aktiviteter enten det er korps, fotball eller håndball er helt avhengig av at noen foreldre stiller opp og bidrar inn en periode slik at tilbudet kan opprettholdes. Klubben vil hjelpe til med organiseringen og nødvendig kursing for å få dette til.

Klatrevert

Vi trenger folk som kan bidra med å være klatrevert ca 1 gang pr halvår. Det er ikke mange oppgaver knyttet til å være klatrevert. Det handler om å være tilstede, kunne bistå med å sikre litt ved behov samt å hjelpe til med at det ryddes etter endt klatreøkt. Jo flere som stiller jo mindre belastning blir det på den enkelte

Diverse kurs

Klubben er organisert i Norges idrettsforbund og er organisert under Norsk klatreforbund som driver med utstrakt klubbutvikling. De har flere forskjellige spennende kurs som kan tilbys aktive klatrere i Kragerø.

Klatreleder inne
Vi trenger interesserte klatrere som ønsker å ta dette kurset. Kurset er gratis for de som får dette tilbudet og innebærer at du kan lede klatreøkter og lære opp andre til å bli gode sikrere og kan utstede brattkort. Klatreleder inne er første steg for å bli trener.

Fra inne til ute
Vi vil ønske at noen tar dette kurset slik at vi på en sikker og god måte kan ta med oss klubben ut for klatre. 

Trenere
VI oppfordrer og ønsker de som er særlig interessert i klatring til å bli med på klatreforbundets trenerstige. Dette gjelder for deg som ønsker å klatre litt mer seriøst og som ser for deg et vedvarende engasjement for klatring. Vi er sårt i behov av å øke kompetansen i klubben og ser da etter deg som virkelig ønsker å få et personlig løft som du kan ta med tilbake til klubben vår. Vi ønsker å satse mer på barn og unge gjennom å utvikle nye talenter. Da trenger vi trenere. Det er supert med selvlærte klatrere, men vi har noe å hente på systematisk utvikling og opplæring av trenere. På litt sikt ønsker vi å utdanne trenere som kan ta vare på de talenter vi allerede har i klubben og som kan være med å rekruttere nye. 

Organisasjonsarbeid:

Noen ganger er det ikke selve aktiviteten som frister mest og da kan det passe med litt organisasjonsarbeid. Vi trenger flere engasjerte sjeler som ønsker å ta vare på klubben vår med sitt engasjement enten i styreverv eller i andre posisjoner i klubben. Skal klubben driftes på en fremtidsrettet måte trenger vi folk som kan bidra med å søke midler, sitte i styret, drive utadrettet aktivitet for å søke midler til klubben, jobbe med utviklingsprosjekter eller bare koke kaffe. Alt av engasjement er velkomment og her er det en god anledning for å gjøre noe for klubben uten å måtte klatre selv. Er du både interessert i organisasjonsarbeid og klatrer selv er jo det også helt supert. 

 

Oppsummert betyr det at for å utvikle klubben videre trenger vi engasjerte personer inn til å delta i vår kjære klubb. Særlig vil vi oppfordre deg som har barn og som ønsker å følge poden gjennom noen spennende utviklingsår om å bli med. Vi ønsker deg velkommen til å jobbe sammen med oss. Husk også at kurs som gis gjennom forbundet kan være gratis.

 Vi har mange gode tanker om utviklingen videre og står overfor spennende prosjekter fremover. Klubben jobber for å få et nytt og spennende buldreareal når den nye idrettshallen en gang kommer og vi jobber aktivt for å få etablerte et større uteklatreområde til glede for alle klatrere som enten bor her fast eller som kommer på besøk. Kragerø har et stort ubrukt potensial både for DWS, uteklatring, inneklatring og buldreområder. Tenk om vi kunne fått etablert et stort uteklatretårn sentralt i byen? Her trenger vi folk som ønsker å ta sporten vår (bokstavelig talt) til nye høyder. 

Bratt hilsen fra styret i Kragerø Klatreklubb 🙂

Share